Administrace

Nastavení oznámení Při potvrzení nebo zamítnutí rezervace

Nastavení při schválení

Nastavení při zamítnutí